Učinkovito učvršćivanje tereta ovisi o vrsti tereta i počinje s ispravnom ambalažom prikladnom za transport, utovarom i slaganjem te učvršćivanjem utovarene robe. Samo dobro zapakirana i složena roba može biti učvršćivana i transportirana u skladu s propisima.

Vrste učvršćivanja tereta

Učvršćivanje robe čvrstim spajanjem oblika

Učvrščivanje tereta čvrstim spajanjem oblika: pojačanje paletama u smjeru vožnje Učvrščivanje tereta čvrstim spajanjem oblika: pojačanje paletama u smjeru vožnje

Kod učvršćivanja tereta čvrstim spajanjem oblika, teret se tovari na ograničeni teretni prostora (čeona stijenka, bočna stijenka, letve itd.) izravno i bez rupa među komadima.
Utovar čvrstim spajanjem oblika u kombinaciji s XL prikolicama smatra se posebno učinkovitom metodom osiguranja tereta.


Ukoliko karakteristike robe to ne dozvoljavaju, cvrsti spoj oblikom moze se postici i pomocu zateznih pojasa i pomagala.

Spoj silom pomoću vezanja Spoj silom pomoću vezanja

Učvršćivanje robe silom teže prema podlozi

Kod učvršćivanja robe silom teže prema podlozi, povećava se sila teža odnosno sila trenja tereta te se time postiže bolje učvršćivanje tereta.


To se postiže primjerice vezanjem zateznih pojaseva.

Kombinacija spoja oblikom i silom Kombinacija spoja oblikom i silom

Kombinirano osiguranje tereta

Pri kombiniranom osiguranju tereta kombiniraju se elementi čvrstog spajanja oblikom i učvršćivanja silom teže. Teret se primjerice utovaruje uz čeonu stjenku pa se pojasevima veže tako da se uspostavi spoj oblikom i silom teže. To je vrlo česta metoda osiguranja tereta u praksi.


Slike u prethodnom tekstu simbolični su prikazi. Informativne brošure s konkretnim primjerima iz prakse u skladu s normom EN 12195-1 o različitim metodama osiguranja tereta za različite skupine proizvoda, možete dobiti od svoje kontakt osobe.

Spot "Načini osiguranja tereta"

Načini osiguranja tereta play
True
http://www.lkw-walter.com.hr/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Fizikalni temelji osiguranja tereta

Djelovanje sila na teret tijekom prijevoza u cestovnom prometu

Tijekom normalne vožnje (to obuhvaća i snažna kočenja, ubrzavanja, manevre izbjegavanja i loše uvjete na cesti) na teret djeluju veoma snažne sile.


Primjer: 0,5 G bočno znači da teret težine 10 t može pritisnuti ceradu silom do 5 t: 0,5 G = 50 % vlastite težine.Djelovanje sila na teret tijekom prijevoza u cestovnom prometu Djelovanje sila na teret tijekom prijevoza u cestovnom prometu

Koeficijent trenja µ (mü)

 

Kada teret stoji na utovarnoj površini, između njega i poda prikolice nastaje trenje koje se izražava koeficijentom trenja. On služi za izračun sposobnosti klizanja tereta i potrebnog broja zateznih pojaseva.

Zatezni pojasevi i pomagala za osiguranje tereta

Dovoljan broj sredstava za osiguranje tereta (zateznih pojaseva, štitnika za bridove, protukliznih podloga) i njihovo besprijekorno stanje osnovni su preduvjet učinkovitog osiguranja tereta.
Zatezni pojas s uskočnikom s dugom polugom Zatezni pojas s uskočnikom s dugom polugom Uređaj za mjerenje sile prednaprezanja Uređaj za mjerenje sile prednaprezanja

Zatezni pojasevi i uređaj za mjerenje sile prednaprezanja

Zatezni pojasevi služe ponajprije za uspostavu osiguranja tereta na vozilu uspostavljanjem spoja silom i oblikom. Vezanjem se povećava sila teža i postiže bolje osiguranje tereta. Načelno razlikujemo sljedeće:

 • Uskočnik s kratkom polugom, sila zatezanja otprilike 350 daN (kg)
 • Uskočnik s dugom polugom, sila zatezanja otprilike 500 daN (kg)

Efektivna sila zatezanja načelno ovisi o tome kojom se silom zatezni pojas priteže pomoću uskočnika. Stoga se efektivno postignuta sila zatezanja može odrediti samo pomoću uređaja za mjerenje sile prednaprezanja.

Spot "Rukovanje zateznim pojasevima"

Rukovanje zateznim pojasevima play
True
http://www.lkw-walter.com.hr/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Pomagala: protuklizne podloge i štitnici bridova

Protuklizne podluge načelno povećavaju koeficijent trenja. U osiguranju tereta međutim, ta osobina predstavlja prednost samo kod određenih proizvoda. Na druge proizvode može čak negativno utjecati (npr.: klizanje tereta na paleti, povećanje efekta prevrtanja).

Štitnici bridova ne štite samo teret i zatezne pojaseve nego također služe kao efektivna pomagala u osiguranju tereta. Oni ravnomjerno raspoređuju silu prednaprezanja.

U kamionima poduzeća LKW WALTER nalazi se 20 zateznih pojaseva kao standardna oprema. Protuklizne podloge i štitnici bridova nisu standardni proizvodi. Ovisno o njihovoj uporabi klijent mora definirati koji mu je proizvod potreban i to s kakvim svojstvima.

Odgovornosti kod osiguranja tereta

CMR

CMR je najvažniji, pravni temelj za obavljanje međunarodnih prijevoza i njime su također regulirane i odgovornosti po pitanju osiguranja tereta.


Članak 17.4. b. i c.

Prijevoznik je (…) oslobođen od pravne odgovornosti ako je gubitak ili oštećenje uzrokovano posebnim opasnostima povezanima s jednom ili većim brojem sljedećih okolnosti:

 1. Nepostojanje ambalaže ili nedostatci na ambalaži, ako je roba po svojoj prirodi izložena gubitcima ili oštećenju uslijed nepostojanja ambalaže ili nedostataka na ambalaži.
 2. Baratanje, utovar, spremanje ili istovar robe od strane pošiljatelja, primatelja ili trećih osoba koje rade za pošiljatelja ili primatelja.
Odgovornosti kod osiguranja tereta

Odgovornosti po pitanju osiguranja tereta regulirane su raznim pravnim temeljima. Odgovornost za propisno osiguranje tereta uglavnom je podijeljena između pošiljatelja (osoblja koje vrši utovar) i prijevoznika (vozača).


Utovar siguran za prijevoz

 • Roba i njezina ambalaža moraju biti u propisnom stanju i prikladne za prijevoz (stabilna ambalažna jedinica).
 • Upotrijebljene palete ili druga pomagala za utovar moraju biti tehnički besprijekorna.
 • Teret mora biti složen i osiguran tako, da ne može skliznuti, da se izbjegnu oštećenja te da je isključeno prevrtanje ili pad s vozila.

Utovar siguran za rad

 • Pridržavanje dopuštene ukupne težine
 • Pridržavanje dopuštenih osovinskih opterećenja
 • Pridržavanje dopuštenih dimenzija vozila uklj. teret
 • Provjera učinkovitosti obavljenih mjera osiguranja tereta, npr. naknadno zatezanje sredstava za vezanje, kontrolom na putu
 • Ne smiju se onemogućiti funkcije vozila (jednostrani utovar, utovar s opterećenjem sprijeda)

Norme za osiguranje tereta

Norme EN vrijede u čitavoj EU. Njima je definiran međunarodni standard za jedinstveno i propisno osiguranje tereta.

Norme koje su najčešće za naše područje rada jesu:

 • DIN EN 12195-1:2014 Utvrđivanje ispravnog osiguranja tereta
 • DIN EN 12642 Dogradnja vozila (L-/‚Normalno‘ odnosno XL-prikolice)
 • DIN EN 12640 Točke vezanja (npr. pridržna sila i raspored omči za vezanje na prikolici)
Kombinirani prijevoz Kombinirani prijevoz

osiguranje tereta u kombiniranom prijevozu

U kombiniranom prijevozu teret mora biti osigurau u oba smjera vožnje (željeznica - 1 G) kao i bočno (trajekt 0,7 G) od utjecaja većih sila protiv sklizanja. Prikolice / izmjenjivi kontejneri utovaruju se u željezničkom prijevozu na vagone u smjeru vožnje kao i u suprotnom smjeru.

XL-prikolice i standardne prikolice

Za razliku od standardnih prikolica, XL-prikolica u osiguranju tereta pokazuje svojstva koja pozitivno utječu na osiguranje tereta – primjerice pojačana čeona stijenka, čvršća dogradnja i pojačana bočna cerada. Naša vlastita flota koja je pogodna za manipulaciju dizalicama sastoji se uglavnom od XL-prikolica.

Stručnjaci na temu osiguranje tereta

Kako valja složiti i osigurati teret tako da bude siguran za prijevoz, odgovornost je pošiljatelja koji poznaje robu i ambalažu!


LKW WALTER NE DAJE stručne savjete i klijentima odnosno pošiljateljima NE DAJE savjete po pitanju optimiziranih ili ispravnih mjera za osiguranje tereta!


Ispravno osiguranje tereta ovisi o karakteristikama robe i ambalaže. Stoga ovisno o svojem proizvodu zatražite osobno savjetovanje stručnjaka po pitanju osiguranja tereta.

 • TÜV
 • DEKRA
 • ÖAMTC
 • Europska komisija
 • Stručnjaci za osiguranje
 • Poduzeća za savjetovanje Osiguranje/učvršćivanje tereta

Daljnje informacije:

^ - Top

Ova web stranica upotrebljava kolačiće kako bi Vam mogla pružiti najbolje moguće iskustvo korištenja. Klikom na „Prihvaćam“ pristajete na uporabu kolačića. Ako želite isključiti određene kolačiće, kliknite na ovdje. Ostale informacije o našem postupanju s Vašim podatcima pronaći ćete u našim dokumentima Uvjeti korištenja i Napomene o zaštiti podataka.

Prihvaćam