Utovarni kapaciteti širom Europe - uvijek i svuda

U više od 50 godina izgradili smo bogatu mrežu izabranih prijevoznika.
Zahvaljujući velikoj kamionskoj floti naših prijevoznika kao i korištenju više od 6.000 kranom pokretnih sanduka, u kombiniranom prometu željeznica/cesta i na kratkim trajektnim linijama, uvijek možemo osigurati prijevoze po cijeloj Europi.

 

Ukoliko KAMION ... onda LKW WALTER

Ostvarenje i kontrola svakog pojedinog naloga za utovar, od njegove dodjele do isporuke robe, u rukama je naših iskusnih organizatora prijevoza. Oni putem direktne veze sa vozačima brinu o preciznom odvijanju transporta.
LKW WALTER - Europa