Utovarni kapaciteti širom Europe - uvijek i svuda

U više od 50 godina izgradili smo bogatu mrežu izabranih prijevoznika.
Zahvaljujući velikoj kamionskoj floti naših prijevoznika kao i korištenju više od 6.000 kranom pokretnih sanduka, u kombiniranom prometu željeznica/cesta i na kratkim trajektnim linijama, uvijek možemo osigurati prijevoze po cijeloj Europi.

 

Ukoliko KAMION ... onda LKW WALTER

Provedba i nadzor svakog pojedinog naloga za utovar - od njegove dodjele pa sve do isporuke robe - u rukama je naših iskusnih organizatora prijevoza. Oni putem direktne veze sa vozačima brinu o preciznom odvijanju transporta.
LKW WALTER - Europa ^ - Top <