U našem glosaru pronaći ćete sve važne pojmove na temu tranporta. Informirajte se sada!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  Ovdje se radi o Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari.
 • AÖSp

  AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Opći austrijski uvjeti za špeditere)  Da bi Opći austrijski uvjeti za špeditere (AÖSp) bili valjani, potreban je sporazumni dogovor. Njime se između ostaloga regulira pravni odnos između nalogodavca i špeditera, kao i odgovornost špeditera.

B

 • Burza utovara

  Na burzi utovara trguje se (uglavnom online) utovarima i transportima između ponuđača robe i ponuđača utovarnog prostora.

C

 • CMR

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  CMR je Konvencija o ugovorima u međunarodnom prijevozu robe u cestovnom prometu. Odredbe CMR-a obvezujuće se primjenjuju između svih ugovornih zemalja u prekograničnom cestovnom prijevozu robe.
 • Code of Conduct

  „Code of Conduct“ ili „Kodeks ponašanja“ jest zbirka poželjnih obrazaca ponašanja u raznim situacijama i kontekstima, na čije se pridržavanje poduzeća obvezuju uglavnom dragovoljno.
  Grupa WALTER GROUP razvila je vlastiti Code of Conduct koji našim zaposlenicima i rukovoditeljima služi kao smjernica za odlučivanje i poduzetničko djelovanje.  Code of Conduct (PDF)

 • Coilmulde

  Limeni i čelični koturi nazivaju se i „coils“. Kako bi se ti koturi (koji mogu biti teški i do nekoliko tona) mogli sigurno utovariti/istovariti, potrebno je ili odgovarajuće pakiranje (postolje) ili prikolica sa žlijebom za prijevoz kotura. Žlijeb je udubljenje u podu prikolice dužine od 5 do 8,5 m, koje se može pokriti, tj. zatvoriti. Kad je žlijeb zatvoren, u ova vozila može se tovariti i bilo koja druga vrsta robe.  Flota poluprikolica poduzeća LKW WALTER

 • CONNECT

  CONNECT je naš online-portal za klijente, preko kojeg se nalozi mogu jednostavno obrađivati klikom miša. Ostale funkcije: aktualni pregled naloga i posredovanje korisnih dodatnih informacija: Demo

  CONNECT

E

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL je pojam s područja učvršćivanja tereta. Pri tome se radi o europskom standardu za pojačane nadgradnje vozila. Nadgradnje označene sa XL kôdom zadovoljavaju ovaj standard (pojačana nadgradnja). Cjelokupna LKW WALTER-ova flota prikolica, koje se koriste u kombiniranom prijevozu, ima standard EN 12642 XL.
 • EURO klase (2, 3, 4, 5, 6)

  EURO 2, 3, 4, 5 ili 6 oznake su za različite klase kamionskih motora s niskom razinom buke i emisija štetnih tvari. LKW WALTER pojačano angažira transportne partnere s ekološki prihvatljivom opremom, koja obuhvaća motore od klase EURO 4 nadalje.

F

 • FTL

  FTL je engleska kratica za „Full Truck Load“ (kompletni utovar).

G

 • GREEN transport

  GREEN transport�� je brend poduzeća LKW WALTER, koja obuhvaća sve naše aktivnosti za smanjenje emisija štetnih plinova kod prijevoza.  GREEN transport

 • GZA

  GZA = Grundlagen der Zusammenarbeit (Osnove suradnje)
  Čine temelj buduće suradnje s našim transportnim partnerima.

I

 • Incoterms

  Incoterms (International Commercial Terms) su standardizirane međunarodne trgovačke klauzule koje sastavlja i izdaje Međunarodna trgovačka komora (aktualno: Incoterms 2010). Stranke (prodavatelji, kupci) u nekoj trgovačkoj transakciji mogu ugovoriti neku Incoterms klauzulu. Pravilima Incotermsa reguliraju se važne obveze prodavatelja i kupca, a posebno prijelaz rizika i troškova isporuke između trgovačkih partnera.  Incoterms

 • ISO

  ISO = „International Organization for Standardization“

  LKW WALTER je od 1992. certificiran u skladu s normom za kvalitetu ISO 9001:2008, a od 2016. i u skladu s normom za okoliš ISO 14001:2004.  ISO-certifikat (PDF)

K

 • Koeficijent trenja µ (mü)

  Kada teret stoji na utovarnoj površini, između njega i poda prikolice nastaje trenje koje se izražava koeficijentom trenja. On služi za izračun sposobnosti klizanja tereta i potrebnog broja zateznih pojaseva.
 • Kombinirani prijevoz

  Kako bi se odvijanje transporta učinilo što neškodljivijim za okoliš a troškovi sveli na minimum, u kombiniranom se prijevozu optimalno kombiniraju različite vrste transporta – cestovni, željeznički i morski/riječni.

  • Željeznica/brod za glavnu dionicu puta (ekološki prihvatljivo trasnsportno rješenje)
  • Kamion za prvu i završnu fazu (fleksibilno preuzimanje i isporuka)

  Kombinirani prijevoz

 • Kombinirano učvršćivanje tereta

  Pri kombiniranom osiguranju tereta kombiniraju se elementi čvrstog spajanja oblikom i učvršćivanja silom teže. Teret se primjerice utovaruje uz čeonu stjenku pa se pojasevima veže tako da se uspostavi spoj oblikom i silom teže. To je vrlo česta metoda osiguranja tereta u praksi.
 • Kompletan utovar

  Kod kompletnog utovara riječ je o punom kamionskom utovaru, koji je načelno namijenjen jednom primatelju. Međunarodni pojam za to je „FTL“ - Full Truck Load.

L

 • LOADS TODAY

  LOADS TODAY, vodeća burza kompletnih utovara u Europi, internetska je platforma poduzeća LKW WALTER za transportne partnere. Važna prednost portala LOADS TODAY leži u tome, što transportni partneri poduzeća LKW WALTER na portalu LOADS TODAY mogu pronaći samo one kompletne utovare, koje LKW WALTER naručuje i plaća.  LOADS TODAY

 • LTL

  LTL je engleska kratica za „Less than Truck Load“ (djelomični utovar).

M

 • Model kružne ture

  Kod modela kružne ture naši su transportni partneri neprestano na putu između dviju zemalja (npr. Njemačka - Francuska - Njemačka).

O

 • Online-narudžba

  Narudžba naloga preko našeg online portala za klijente CONNECT.  Vidi i CONNECT.

P

 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (osobna zaštitna oprema)

  Sljedeći znakovi propisuju stalnu uporabu osobne zaštitne opreme koju čine: zaštitni šljem (EN 397), zaštitne naočale (EN 166/EN 166-3), štitnici za uši (EN 352), odjeća koja pokriva cijelo tijelo, signalni prsluk (EN 471), radne rukavice (EN 388) i zaštitne cipele s čeličnim kapicama (EN 20345 S1)  Videozapis Osobna zaštitna oprema (OSO)

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  LKW WALTER je 2005. objedinio područja sigurnosti/zdravlja, okoliša i kvalitete. 2008. implementiran je sustav upravljanja sigurnošću. Otada su navedene teme objedinjene pod pojmom SHEQ.  SHEQ-Management

 • Short Sea Shipping

  Short Sea Shipping (priobalno prometno povezivanje) znači prometovanje robom morem unutar jednog kontinenta. Za LKW WALTER to je jedan od mogućih putova u kombiniranom prijevozu.
 • Spoj oblikom

  Spoj oblikom jedan je od načina učvršćivanja tereta.

  Kod učvršćivanja tereta čvrstim spajanjem oblika, teret se tovari na ograničeni teretni prostora (čeona stijenka, bočna stijenka, letve itd.) izravno i bez rupa među komadima.
  Utovar čvrstim spajanjem oblika u kombinaciji s XL prikolicama smatra se posebno učinkovitom metodom osiguranja tereta.

 • Spoj silom

  Spoj silom jedan je od načina učvršćivanja tereta.

  Kod učvršćivanja robe silom teže prema podlozi, povećava se sila teža odnosno sila trenja tereta te se time postiže bolje učvršćivanje tereta.

  To se postiže primjerice vezanjem zateznih pojaseva.

 • SQAS

  SQAS = Saftey & Quality Assessment System

  Ocjena SQAS jest sustav koji je razvio CEFIC, „European Chemical Industry Council“ (Krovna udruga europske kemijske industrije).
  Ocjenjivanje se mora ponavljati u ciklusima od 3 godine, a služi kao alat za jedinstveno kvalificiranje kvalitete, sigurnosti (zaštite osoba i robe), ponašanja po pitanju okoliša te mjera KDO-a poduzeća u sektoru transporta i logistike.
  LKW WALTER je već 1995 ocijenjen prema sustavu SQAS.
 • Stezni pojasevi

  Stezni pojasevi/gurtne služe za učvršćivanje i osiguranje tereta.
  Načelno razlikujemo stezne pojaseve koji imaju uskočnike s kratkom polugom (otprilike 350 daN zatezne sile) i stezne pojaseve koji imaju uskočnike s dugom polugom (otprilike 500 daN zatezne sile).

T

 • Trucking poluprikolica

  Pod truckingom poluprikolica podrazumijevamo odvijanje prve i posljednje faze u kombiniranom prijevozu, tj. trucking poluprikolica poduzeća LKW WALTER od mjesta utovara do terminala kombiniranog prijevoza/luke odnosno od terminala kombiniranog prijevoza/luke do mjesta istovara.

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (izmjenjivi kamionski sanduci)

  Izmjenjivi kamionski sanduci primjenjuju se uglavnom u kombiniranom prijevozu željeznica/cesta.
  Izmjenjivi kamionski sanduci naše vlastite flote ispunjavaju povećane zahtjeve po pitanju učvšćivanja tereta. (Ispitivanje u skladu s EN 12642 XL). Trenutno koristimo više od 200 WAB-ova.  Flota poluprikolica poduzeća LKW WALTER

X

 • XL prikolice

  Zbog načina svoje konstrukcije, XL-prikolice u odnosu na standardne prikolice omogućavaju mnogo efikasnije učvršćivanje tereta - npr., pojačane čeone stijenke, 4 brave za zabravljivanje vrata, pojačana cerada, min. 32 bočnih letvi, čvršća konstrukcija i pojačane bočne cerade.

  Naša vlastita flota poluprikolica sastoji se isključivo od XL prikolica.  Vidi i EN 12642 XL.

^ - Top

Ova internetska stranica upotrebljava kolačiće kako bi Vam mogla pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Uporabom internetske stranice slažete se sa spremanjem kolačića. Ostale informacije pronaći ćete na: Uvjeti korištenja